מהו גישור עסקי?

גישור עסקי:  הוא גישור* העוסק במחלוקות, שהצדדים לא הצליחו לפתור במסגרת הידברות ומו"מ ישיר ביניהם, שבהן צד אחד, לפחות, פועל במסגרת עסקית, לדוגמה: גישור מחלוקת בין שותפים/יזמים/בעלי מניות. גישור בתובענות ייצוגיות. גישור בסכסוכים בהייטק: קניין רוחני, הסכם השקעה, אופציות, פירוק שותפות. גישור מחלוקת בעסקים משפחתיים. גישור מחלוקת בין ספק-לקוח. גישור בסכסוכים שהמדינה צד להם. גישור […]